بهترین آموزش ها

اکسل | حسابداری

آموزش فرمول نویسی در اکسل
عنوان پست : یک تابع چیست ؟
نوشته شده در : خرداد ۱۳, ۱۳۹۴

یک تابع کاربرگ (Worksheet Function) یک ابزار داخلی است که در فرمول ها می شود . توابع کاربرگ اجازه انجام محاسباتی یا عملیات هایی را می دهند که به صورت عادی غیر ممکن هستند . یک تابع کلی مانند (Sum) یک یا تعداد بیشتری آرگومان دریافت کرده و در آخر یک نتیجه بر می گرداند . برای مثال تابع Sum یک بازه از خانه ها را به عنوان آرگومان دریافت کرده و سپس جمع همه مقادیر درون آن بازه را بر می گرداند .

یک تابع چیست ؟

یک تابع کاربرگ (Worksheet Function) یک ابزار داخلی است که در فرمول ها می شود . توابع کاربرگ اجازه انجام محاسباتی یا عملیات هایی را می دهند که به صورت عادی غیر ممکن هستند . یک تابع کلی مانند (Sum) یک یا تعداد بیشتری آرگومان دریافت کرده و در آخر یک نتیجه بر می گرداند . برای مثال تابع Sum یک بازه از خانه ها را به عنوان آرگومان دریافت کرده و سپس جمع همه مقادیر درون آن بازه را بر می گرداند .

توابع دارای مزیت های زیر هستند
  • فرمول های شما را ساده می کنند .
  • به فرمول ها اجازه داده تا محاسباتی را انجام داده که به صورت عادی انجام آن ها غیر ممکن است .
  • بعضی از وظایف ویرایش را سریع تر می کند .
  • امکان اجرای شرطی فرمول ها را فراهم می آورد . در حقیقت یک امکان ساده تصمیم گیری فراهم می آورند .
ساده کردن فرمول ها

استفاده از یک تابع داخلی می تواند یک فرمول را خیلی ساده کند . برای مثال ممکن است بخواهید میانگین مقادیر در خانه A1:A10 را حساب کنید . بدون استفاده از توابع باید یک فرمول مانند این ایجاد کنید :

(A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10)/100

خیلی جالب نیست . حتی بدتر از این اگر یک ردیف جدید در بازه A1:A10 وارد کنید باید فرمول را ویرایش کرده و حتی عدد درون مخرج تقسیم را تغییر دهید . یا این حال با استفاده از تابع Averageاین فرمول به مراتب ساده تر می شود :

Average(A1: A10)

انجام محاسباتی که بدون توابع غیر ممکن هستند

توابع به فرمول ها اجازه داده تا محاسباتی فراتر از عملیات های ریاضی استاندارد را انجام دهند . شاید لازم باشد بزرگ ترین مقدار درون یک بازه را مشخص کنید . یک فرمول عادی نمی تواند بدون استفاده از یک تابع چنین مقداری را پیدا کند . این فرمول از تابع MAX برای برگرداندن بزرگ ترین مقدار درون بازه A1 : A100 استفاده می کند .

MAX(A1 : A100)

سرعت دادن به وظایف ویرایشی

بعضی وقت ها توابع می توانند نیاز به انجام مستقیم ویرایش را از بین ببرند . فرض کنید یک کاربرگ با ۱۰۰۰ نام در خانه های A1:A1000 را دارید و همه این نام ها با حروف کاملا بزرگ تایپ شده اند . رییس شما لیست را دیده و به شما می گوید که برای یک کاربرد خاص استفاده از حروف بزرگ صحیح نیست . می توانید بقیه بعد از ظهر را صرف وارد کردن مجدد لیست کنید . یا می توانید از یک فرمول مانند این استفاده کنید که از تابع PROPER استفاده کرده تا متن درون خانه ها را به صورت کوچک نمایش دهد .

قابلیت تصمیم گیری

می توانید از تابع IF اکسل استفاده کرده تا قابلیت تصمیم گیری را به فرمول های خود اضافه کنید . فرض کنید کاربرگی دارید که کمیسیون فروش را محاسبه می کند . اگر یک فروشنده حداقل ۱۰۰٫۰۰۰تومان محصول فروخته باشد . نرخ کمیسیون برابر ۷.۵ ٪ و گرنه نرخ کمیسیون در ۵٪ باقی می ماند . بدون استفاده از تابع لازم است دو سری فرمول ایجاد کرده و اطمینان حاصل کنید که فرمول صحیح برای هر مقدار فروش استفاده می شود . این فرمول از تابع IF استفاده کرده تا مقدار در خانه A1 را بررسی شده و بر مبنای آن مقدار کمیسیون صحیح محاسبه شود :

iF(A1<100000,A1*5%,A1*7.5%)

دیدگاهی برای این پست وجود ندارد. شما اولین نفر باشید .

*