بهترین آموزش ها

اکسل | حسابداری

داراییهای نامشهود
نوشته شده در : مرداد ۲, ۱۳۹۴
دسته : حسابداری

بر اساس استانداردهای حسابداری شماره ۱۷ یک دارایی هنگامی معیار قابلیت تشخیص در تعریف دارایی نامشهود را احراز می کند که یکی از شرایط زیر را داشته باشد :

الف ) جداشدنی باشد . یعنی بتوان آن را به منظور فروش . انتقال . اعطای حق امتیاز . اجاره یا مبادله ( به صورت جداگانه یا همراه با یک قرارداد . دارایی یا بدهی مرتبط ) از واحد تجاری جدا کرد .

ب) از حقوق قراردادی یا سایر حقوق قانونی ناشی شود . صرف نظر از اینکه آیا چنین حقوقی قابل انتقال یا جدا شدنی از واحد تجاری یا سایر حقوق و تعهدات باشد یا خیر .

قابلیت جداسازی به معنای آن است که واحد تجاری می تواند دارایی را از سایر داراییها جدا سازد و آن را به عنوان دارایی مجزا به فروش برساند . دارایی نه تنها به عنوان یک قلم مجزا باشد . بلکه باید قابلیت انتقال به غیر را نیز داشته باشد . داراییهایی از قبیل ویژگیهای اخلاقی کارکنان رده بالا و روابط با مشتریان ممکن است قابل توصیف باشد و اقداماتی برای اصلاح سطح آنها در واحد تجاری انجام شود . اما این گونه داراییها را نمی توان به واحد تجاری دیگر انتقال داده . دلیل دیگر برای تفکیک پذیر بودن دارایی قبل از شناسایی ان است که قابلیت اندازه گیری دارایی را آسانتر می کند . داراییهای قابل تمیز دارای بازارهایی هستند که قیمت آنها را می توان در آن تعیین نمود .

در بسیاری از موارد امکان مبادله داراییهای قابل جدا سازی وجود دارد زیرا واحد تجاری دارای حق قراردادی یا قانونی برای انجام معامله می باشد . با این حال برخی حقوق قراردادی یا قانونی نسبت به منافع اقتصادی به آسانی قابل جداسازی از کل واحد تجاری نمی باشد . برای مثال طبق قوانین برخی مجوزهای اعطا شده به واحد تجاری فقط از طریق فروش کل واحد تجاری قابل انتقال است . وجود حقوق قانونی برای این قبیل داراییها به عنوان عاملی تلقی می شود که برخی داراییها را از سایر داراییهایی که در سرقفلی منظور می شوند . متمایز می سازد . بنابراین . قابلیت جداسازی تنها معیار شناسایی داراییهای نامشهود نیست .

نمونه هایی از داراییهای نامشهود
داراییهای نامشهود مرتبط با بازاریابی

علایم تجاری . نامهای تجاری – پوشاک تجاری – پوشاک تجاری – لوگوی روزنامه – نامهای پایگاه اینترنتی

داراییهای نامشهود مرتبط با مشتری

فهرست مشتریان – تراکم سفارشات – قراردادهای مشتری و مناسبات با مشتری – مناسبات غیر قراردادی با مشتری

داراییهای نامشهود مرتبط با هنر

نقشها و اوپراها – کتابها . مجلات . روزنامه ها . سایر کارهای ادبی – کارهای موزیکال – عکسها و تصاویر – برنامه های تصویری و صوتی شامل تصویر متحرک

داراییهای نامشهود مرتبط با قراردادها

مجوز و حق امتیاز – قرارداهای اجاره – مجوزهای ساخت – حقوق فعالیت و پخش برنامه – استفاده از حقوقی مانند حفاری . منابع آبی . فضا . معادن . قطع درختان جنگلی و مجوزهای استفاده از آزاد راهها . جاده ها و راه آهن – قراردادهای خدماتی از قبیل قراردادهای خدمات رهن – قراردادهای استخدام

داراییهای نامشهود مرتیط با فناوری

فناوری اختراع شده – نرم افزار رایانه ای و عملیات پوشش دهی – فناوری اختراع نشده – پایگاههای اطلاعاتی

دیدگاهی برای این پست وجود ندارد. شما اولین نفر باشید .

*