بهترین آموزش ها

اکسل | حسابداری

انواع داده ها در vba
نوشته شده در : مهر ۱۸, ۱۳۹۳

د ربعضی از موقعیت ها ضروری است هنگامیکه کارپوشه ای را باز می کنید کاربرگ خاصی فعال شود . مثلا فرض کنید شما چندین Worksheet یا کاربرگ را در درون یک کارپوشه ایجاد کرده اید حال قصد دارید تا هر زمان که کارپوشه خود را باز می کنید یک کاربرگ یا Workshet خاص نمایش داده شود .با انجام این کار کاربر هیچ زمان سردرگم نخواهد شد زیر شما می توانید تعیین کنید که زمانی که کاربر کارپوشه را باز کرد دقیقا چه کاربرگی نمایش داده شود .

Private Sub Workbook_Open()

‘ گام اول : انتخاب کاربرگ مورد نظر
Sheets(“Sheet1”).Select

End Sub

نحوه عملکرد این ماکرو

این ماکرو از رویداد Open که مخصوص کارپوشه است برای نمایش کاربرگ در زمان باز شدن کارپوشه استفاده خواهد کرد . و شما باید این ماکرو را در رویداد Workbook_open قرار دهید .

دیدگاهی برای این پست وجود ندارد. شما اولین نفر باشید .

*