بهترین آموزش ها

اکسل | حسابداری

توابع product,SumProduct در اکسل
نوشته شده در : بهمن ۱۲, ۱۳۹۱
تابع Sum

از تابع Sum برای جمع زدن مجموعه مقادیر موجود در یک محدوده استفاده می شود .

تابع Average

از تابع Average برای محاسبه میانگین مجموعه ای از اعداد استفاده می شود .

تابع Count

از تابع Count برای شمارش مقادیر استفاده می شود .

تابع Max

از تابع Max برای پیدا کردن بزرگترین عدد موجود در یک محدوده استفاده می شود .

تابع Min

از تابع Min برای پیدا کردن کوچکترین عدد موجود در یک محدوده استفاده می شود .

دیدگاهی برای این پست وجود ندارد. شما اولین نفر باشید .

*