بهترین آموزش ها

اکسل | حسابداری

توابع product,SumProduct در اکسل
نوشته شده در : فروردین ۱۹, ۱۳۹۲

آیا دارای قد متوسط هستید ؟ آیا درآمد متوسطی دارید ؟ آیا دانش آموزی هستید که نمره ای بالاتراز نمره میانگین کسب می کنید؟ آیا بیش یک راه برای تعیین مقدار میانه حاصل از یک گروه از مقادیر وجود دارد؟ اکسل مجموعه بزرگی از توابع آماری را معرفی می کند که تقریبا بیشتر محاسبات آماری رایج راانجام خواهد داد. در این پست با نحوه محاسبه میانگین اعداد در اکسل آشنا خواهید شد .

تابع میانگین در اکسل (Average)

با استفاده از این تابع می توانید میانگین محدوده ای از سل ها را تعیین نمایید . برای مثال اگر محدوده A1:A20 حاوی مقادیر عددی باشد با استفاده از این فرمول می توان میانگین این اعداد را محاسبه نمود . ساختار کلی این تابع به صورت زیر می باشد :

AVERAGE( number1, [number2], … [number_n] )

Number1 , number2 ,… مقادیر عددی هستند که به عنوان آرگومان برای این تابع در نظر گرفته خواهند شد . که این آرگومان ها می تواند دربرگیرنده اعداد . نامی که برای یک محدوده در نظر شده و یامحدوده خاصی از کاربرگ باشد و تا ۳۰ آرکومان می توان برای این تابع در نظر گرفته شود .

=AVERAGE(B2, B3)

=AVERAGE(B3, B5, 45)

=AVERAGE(B2:B6)

دیدگاهی برای این پست وجود ندارد. شما اولین نفر باشید .

*