بهترین آموزش ها

اکسل | حسابداری

نوشته شده در : تیر ۲۰, ۱۳۹۴
دسته : حسابداری

داراییهای مشهود به عنوان بخشی از مجموع داراییها در طی پنجاه سال گذشته به طرز چشمگیری کاهش یافته است . به طوری که از بیش از ۷۵ درصد مجموع داراییها در سال ۱۹۵۵ به کمتر از ۴۰ درصد در سال ۲۰۰۴ رسیده است . در نتیجه امروز شرکتها ارزش را به میزان فزاینده ای از طریق داراییهای نامشهود مانند داراییهای فکری . فناوری . یا شهرت ایجاد می کنند . برای مثال شرکت مایکروسافت از طریق نرم افزار . شرکت فیزر از طریق حقوق اختراع دارو و شرکت والت دیسنی از طریق فیلم و تولیدات تلویزیونی در آمد سرشاری را کسب می کنند .

با این حال تجربه مخابرات وینستار امکان از بین رفتن سریع ارزش داراییهای نامشهود را نمایان می سازد . درست قبل از اعلام ورشکستگی این شرکت ۵ میلیارد دلار دارایی را فهرست کرده بود که بخش زیادی از آن داراییهای نامشهود مربوط به پایگاههای مشتریان تشکیل می داد . در طی فقط چند ماه ارزش داراییهای این شرکت تنها به ۴۲ میلیون دلار رسید و سرمایه گذاران و اعتبار دهندکان وینستار کاهش ارزش چنین داراییهایی در زمان کوتاه را تجربه کردند .

به هر حال وجود داراییهای نامشهود و نقش آنها در ایجاد ارزش برای واحد تجاری . واقعیتی انکار ناپذیر است که با وجود آسیب پذیر بودن شدید . شناخت . اندازه گیری و ارایه اطلاعات آنها موضوعی با اهمیت است . منشا ادامه حیات شرکت مایکروسافت . ساختمانها و امکانات سرمایه ای فیزیکی نیست . بلکه مغزهای متفکر موجود در آن می باشد . کارخانه های بزرگ تولیدی از مهم ترین داراییهای شرکت کوکاکولا نیست . بلکه فرمول پر رمز و راز تولید این نوشابه از مهم ترین داراییهای شرکت به حساب می آید . شهرت جهانی شرکتهای انتشاراتی مانند مک گروهیل و جانی وایلی نیر به دلیل داراییهای فیزیکی آنها نیست . بلکه داشتن امتیاز چاپ کتابهای نویسندگان صاحب نام به عنوان داراییهای مهم این شرکتها به حساب می آید . مثالهایی از این دست در دنیای نرم افزاری امروز فراوان است .

از نظر حسابداری . گزارشگری داراییهای نامشهود که باعث ایجاد مزیتهای رقابتی سخت در شرکتهای امروزی شده است . اهمیت زیادی دارد . تعیین معیارهای شناخت . تعیین ارزش . مبادله . ارایه و افشای اطلاعات مربوطه به داراییهای نامشهود موضوع حسابداری این داراییها است . همچنین گسترش نقش این داراییها در ارزش آفرینی برای واجد تجاری . بر میزان حساسیت و اهمیت گزارشگری این داراییها می افزاید .

تعریف دارایی نامشهود و بیان ویژگیهای آن

دارایی نامشهود یک دارایی قابل تشخیص غیرپولی و فاقد ماهیت عینی است . دارایی نیز حقوق نسبت به منافع اقتصادی آتی یا سایر راههای دستیابی مشروع به آن است که در نتیجه معاملات یا سایر رویدادهای گذشته به کنترل واحد تجاری در آمده است . دارایی نامشهود دارای دو ویژگی اصلی به شرح زیر میباشد :

الف ) ماهیت غیر عینی و غیر پولی : بر خلاف داراییهای مشهودی از قبیل زمین و ساختمان . ارزش داراییهای نامشهود از حقوق و منافع همراه آنها ناشی می شود . داراییهایی از قبیل سپرده های بانکی . حسابهای دریافتنی و سرمایه گذاران بلند مدت در اوراق مشارکت جز فاقد ماهیت فیزیکی هستند . اما به عنوان دارایی نامشهود طبقه بندی نمی شوند زیرا جز اقلام غیر پولی نمی باشند . ممکن است این گونه تصور شود که اوراق مالکانه مانند سهام عادی دارای ماهیت غیر عینی و غیر پولی است و باید جز داراییهای نامشهود طبقه بندی شود . در حالت کلی این قبیل داراییها ابزارهای مالی هستند و ارزش آنها از حقوق نسبت به دریافت جریانهای نقدی در آینده ناشی می شود نه بکارگیری انها توسط واحد تجاری . لذا ابزارهای مالی جز داراییهای نامشهود طبقه بندی نمی شود .

ب ) قابلیت تشخیص : علیرغم ماهیت غیرعینی . دارایی نامشهود باید قابلیت تشخیص داشته باشد . یعنی بتوان آن را از سرقفلی واحد تجاری متمایز کرد . ( از قبیل حق اختراع و حق تالیف ) . به این ترتیب سرقفلی واحد تجاری که از کل واحد تجاری یا سایر داراییهای واحد تجاری قابل تشخیص نیست به عنوان دارایی نامشهود شناسایی نمی شود . اگر چه دارای منافع اقتصادی آتی باشد . منافع اقتصادی آتی ممکن است از هم افزایی داراییهای قابل تشخیص تحصیل شده یا داراییهایی حاصل شود که به صورت جداگانه حایز معیارهای شناخت در صورتهای مالی نیستند . اما با این حال واحد تحصیل کننده مبالغی را بابت آنها در ترکیب تجاری می پردازد . که نحوه برخورد با سرقفلی ناشی از ترکیب تجاری در حسابداری پیشرفته مطرح خواهد شد .

دیدگاهی برای این پست وجود ندارد. شما اولین نفر باشید .

*