بهترین آموزش ها

اکسل | حسابداری

توابع product,SumProduct در اکسل
عنوان پست : توابع mode , median ,mean
نوشته شده در : فروردین ۱۵, ۱۳۹۱

آیا دارای قد متوسط هستید ؟ آیا درآمد متوسطی دارید؟آیا دانش آموزی هستید که نمره ای بالاتر از نمره میانگین کسب می کنید ؟آیا بیش از یک را برای تعیین مقدار میانه حاصل از یک گروه از مقادیر وجود دارد ؟در واقع سه تابع آماری متداول برای تشریح مقدار وسطی مربوط به تعدادی از مقادیر وجود دارد . این توابع عبارتند از : میانگین – میانه – نما .

جمعیت مجموعه ای کامل از مقادیر است . غالبا این مجموعه . مجموعه بزرگی از مقادیر مشاهده شده یا ثبت شده . مانند معاملات مربوط به ۱۰٫۰۰۰ فروش یا امتیازهای مربوط به ۱۵٫۰۰۰ آزمایش تاریخی است .

واژه Average غالبا به معنای مقدار میانگین است . اما در زبان معمولی .می تواند به معنای میانه و نما هم باشد . این موضوع منجر به تمام انواع بیان های شگفت انگیزی می شود که تبلیغ کنندگان و هر کس دیگری که می خواهد نکته ای را بیان کند آن را به زبان می آورد .

Mean : مقدار محاسبه شده است . که در نتیجه جمع زدن مقادیر موجود در یک فهرست یا مجموعه ای از مقادیر حاصل می شود  و سپس این مجموع بر تعداد مقادیر تقسیم می شود . مثلا میانگین اعداد ۱ و ۲ و ۳ برابر با ۲ است . میانگین انها به این صورت محاسبه می شود . ۶ / ۳ .

Median : میانه : مقدار میانی موجود در یک فهرست مرتب شده مقادیر است . در صورتی که تعداد موارد موجود در آنها زوج است . میانه واقعی وجود ندارد . در این حالت میانه برابر با میانگین دو مقداری است که در قمست میانی قرار گرفته اند .مثلا میانه اعداد ۱ و ۲ و ۴ و ۵ برابر با عدد ۳ است . چون مقدار میانی همان ۳ است . میانه اعداد ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ برابر با ۳٫۵ است . چون مقدار میانی وجود ندارد . بنابراین میانگین اعداد  ۳ و ۴ به عنوان میانه در نظر گرفته می شود .

Mode : نما : مقداری است که بیشترین تعداد را در فهرستی از مقادیر در بر دارد . این مقدار ممکن است وجود نداشته باشد . در فهرست مقادیر : ۱ و ۲ و ۳ و ۲ نما برابر ۲ است . زیرا این عدد دو بار به کار رفته است و سایر اعداد فقط یکبار به کار رفته اند .

دیدگاهی برای این پست وجود ندارد. شما اولین نفر باشید .

*