بهترین آموزش ها

اکسل | حسابداری

توابع product,SumProduct در اکسل
عنوان پست : توابع Left,Right,Mid
نوشته شده در : دی ۲۸, ۱۳۹۱
گرفتن رشته از سمت چپ( Left Function)

تابع Left به شما امکان می دهد یک تعداد تعیین شده از کاراکترها را از سمت چپ مربوط به یک رشته طولانی تر . را به دست آورید . تمام کاری که انجام می دهید این است که به این تابع بگویید که این رشته چیست و در کجا قرار دارد و نیاز به استخراج چه تعداد کاراکتر دارید .

ساختار تابع Left

LEFT( text, [number_of_characters] )

این تابع دارای دو آرگومان می باشد اولین آرگومان آن در برگیرنده رشته طولانی تر و دومین آرکومان آن تعیین کننده تعداد کاراکترهایی است که باید استخراج شود .

LEFT(A1, 5)

LEFT(A2, 8)

LEFT(“Excel”, 2)

LEFT(“Excel”)

LEFT(“Excel”, 25)

گرفتن رشته از سمت راست (Right Function)

تابع Right برای استخراج تعداد مشخصی از کاراکترهای حاصل از سمت راست مربوط به رشته بزرگتر به کار می رود . عملکرد این تابع تقریبا همانند عملکرد تابع Left است .

ساختار تابع Right

RIGHT( text, [number_of_characters] )

این تابع دارای دو آرگومان می باشد اولین آرگومان آن در برگیرنده رشته طولانی تر و دومین آرگومان آن تعیین کننده تعداد کاراکترهایی است که باید استخراج شود .

RIGHT(A1, 4)

RIGHT(“techonthenet”, 6)

RIGHT(A2, 6)

RIGHT(“Excel”, 3)

RIGHT(“Microsoft”)

گرفتن رشته از قسمت میانی (Mid Function)

تابع Mid یک تابع قدرتمند برای استخراج متن است . این تابع به شما امکان می دهد . قسمتی از یک رشته بزرگتر را از هر جایی از درون این رشته استخراج کنید . توابع Left و Right این امکان را به شما می دهند متن را از ابتدا یا انتهای رشته استخراج کنید . اما امکان استخراج از قمست میانی را نمی دهد . در اینجاست که تابع Mid را می توان به کار برد.

ساختار تابع Mid

MID( text, start_position, number_of_characters )

این تابع دارای سه آرگومان می باشد . اولین آرگومان در برگیرنده رشته طولانی تر . دومین آرگومان موقعیت کاراکتر به منظور شروع از آن . و سومین آرگومان تعداد کاراکترهایی که باید استخراج شود .

MID(A1, 5, 4)

MID(A2, 7, 3)

MID(“Excel”, 1, 2)

MID(“Techonthenet.com”, 5, 6)

دیدگاهی برای این پست وجود ندارد. شما اولین نفر باشید .

*