بهترین آموزش ها

اکسل | حسابداری

توابع product,SumProduct در اکسل
نوشته شده در : آذر ۱۳, ۱۳۹۱

رادیان زاویه مرکزی مقابل با کمانی است از دایره که طول آن با شعاع برابر است.

چون اکثر توابع مثلثاتی بر حسب رادیان کار می کنند گاهی اوقات نیاز داریم تا زوایا را از در جه به رادیان و بالعکس تبدیل کنیم.

فرمول تبدیل یک زاویه از رادیان به درجه

Degree(x) = x * 180 / Pi

فرمول تبدیل یک زاویه از درجه به رادیان

Rad(x) = x * Pi / 180

محاسبه رادیان و درجه به کمک اکسل

در اکسل به کمک توابع RADIANS و DEGREES شما می توانید مقادیر را از درجه به رادیان و از رادیان به درجه تبدیل نمایید .با استفاده از این توابع ساده شما می توانید مقادیر را به فرم دلخواه خودتان تغییر دهید . و دیگراحتیاجی به استفاده از فرمول ها برای انجام محاسبات نخواهید داشت .

جدول زیر زوایایی را که به صورت رادیان در آن وارد شده است را نشان می دهد .

تبدیل رادیان به درجه به کمک اکسل

برای تبدیل رادیان به درجه در نرم افزار اکسل شما باید از تابع DEGREES استفاده نمایید . که ساختار کلی این تابع به صورت زیر می باشد .

=DEGREES(angle)

این تابع دارای یک آرگومان می باشد که این آرگومان نشان دهنده زاویه مورد نظر میباشد . بنابراین فرمول نهایی برای تبدیل زاویه از رادیان به درجه :

=DEGREES(B2)

تبدیل درجه به رادیان به کمک اکسل

اگر شما با زوایایی سروکار داشته باشید که به صورت درجه وارد شده اند و حال قصد دارید آنها را به رادیان تبدیل نمایید می توانید از تابع RADINAS استفاده نمایید . ساختار کلی این تابع به صورت زیر میباشد :

RADIANS(degree_value)

این تابع هم دارای یک آرگومان میباشد که باید درجه مورد نظر به جای این آرگومان قرار داده شود .

دیدگاه نوشته شده توسط میر هادی توکلی در آذر ۲۱, ۱۳۹۵ ساعت ۳:۱۲ ق.ظ

مفید بود. متشکرم.

*