بهترین آموزش ها

اکسل | حسابداری

توابع product,SumProduct در اکسل
عنوان پست : تابع IFERROR در اکسل
نوشته شده در : فروردین ۶, ۱۳۹۳

تابع IFERROR در اکسل ابتدا کنترل می کند که آیا مقدار عبارتی یا فرمولی خطایی را برگردا خواهد کرد یا نه ؟ و اگر فرمول محاسباتی خطایی را برگرداند کرد تابع آرگومان دوم را نمایش خواهد داد. تابع IFERROR در اکسل ۲۰۰۷ معرفی شده و در ورژن های قدیمی اکسل وجود ندارد . ساختار تابع IFERROR به شکل زیر میباشد :

IFERROR( value, value_if_error )

Value : مقدار اولیه یا عبارت که باید تست شود .

Value_if_error : مقدار یا عبارتی که در صورتی که مقدار اولیه یا آرگومان اولیه با خطا روبه رو شد باید برگردان شود .

همانطور که گفته شد تابع IFERROR در اکسل ۲۰۰۷ معرفی شده است . قبلا در ورژن ۲۰۰۳ اکسل بسیاری از کاربران اکسل که از تابع Vlookup استفاده میکددند برای کنترل کردن مقادیر خطا از نتایج فرمول های محاسباتی حاصل میشد با ترکیب توابع IF و Iserror خطاها را کنترل کرده و نتیجه مناسب را نمایش میدادند. با فرمول زیر توجه کنید :

IF( ISERROR( VLOOKUP( … ) ), “not found”, VLOOKUP( … ) )

فرمول بالا کنترل می کند که اگر تابع Vlookup خطایی را برگرداند کند عبارت “not found” نمایش داده شود . به عبارت دیگر ممکن است مقداری که شما با تابع Vlookup به جستجوی آن بودید در کاربرگ شما وجود نداشته باشد بنابراین نتیجه فرمول محاسباتی شما یک مقدار خطا خواهد بود که با تابع IFERROR می توانید این مقادیر خطا را کنترل نمایید وهمانند تابع زیر به اکسل بگویید اگر نتیجه فرمول بنا به دلایلی یک مقدار خطا بود حال اکسل چه مقدار یا عبارتی را نمایش دهد .

IFERROR( VLOOKUP( … ), “not found” )

همانطور که در تصویر بالا ملاحظه می کنید فرمول نوشته شده در خانه C1 با استفاده از تابع Vlookup اسم Jim را در ستون A جستجو کرده و سپس مقدار متناظر با آن در ستون B را نمایش خواهد داد که نتیجه این فرمول Class3 میباشد . حال به فرمول نوشته شده در سلول C2 دقت کنید . ابتدا تابع Vlookup اسم Mary را در ستون A جستجو خواهد کرد ولی اگر دقت کنید این اسم در ستون A وجود ندارد . در این حالت اگر از تابع IFERROR استفاده نشود نتیجه حاصل از تابع Vlookup یک مقدار خطا خواهد بود چون در واقع اسم Mary وجود ندارد . حال با تابع IFERROR این مقدار خطا را کنترل خواهیم کرد و به اکسل می گوییم اگر نتیجه یک فرمول یا تابع مقدار خطا بود چه چیزی را نمایش دهد .

دیدگاهی برای این پست وجود ندارد. شما اولین نفر باشید .

*