بهترین آموزش ها

اکسل | حسابداری

نوشته شده در : تیر ۲, ۱۳۹۴
دسته : حسابداری

بر اساس بند ۲۷ استاندارد حسابرسی شماره ۲۲ با عنوان داراییهای ثابت مشهود واحدهای تجاری می توانند به صورت منظم و متناوب خود را با ارزش منصفانه تجدید ارزیابی نمایند . در این صورت مبمای استهلاک دارایی از تاریخ تجدید ارزیابی تغییر می کند . و در نتیجه محاسبات مربوط به هزینه استهلاک دارایی نیز بر مبنای جدید انجام می شود . در نتیجه پس از انجام تجدید ارزیابی . استهلاک انباشته مبتنی بر بهای تمام شده (یا مبلغ تجدید ارزیابی قبلی ) دارایی حذف و مبلغ تجدید ارزیابی جدید جایگزین بهای تمام شده ( یا مبلغ تجدید ارزیابی قبلی ) دارایی خواهد شد . مبلغ تجدید ارزیابی شده می تواند کمتر یا بیشتر از مبلغ دارایی باشد .

به عنوان مثال فرض کنید که مبلغ دفتری یک دارایی در سال تجدید ارزیابی معادل ۴۵۰ میلیون تومان ریال متشکل از ۶۰۰ میلیون تومان بهای تمام شده و ۱۵۰ میلیون تومان استهلاک انباشته باشد . اگر ارزش منصفانه آن دارایی ۵۵۰ میلیون تومان باشد . ثبت لازم در دفاتر شرکت به صورت زیر خواهد بود :

دفتر روزنامه عمومی
تاریخ شرح بدهکار بستانکار
استهلاک انباشته – دارایی ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰
مازاد تجدید ارزیابی ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰
دارایی (۵۵۰ – ۶۰۰) ۵۰.۰۰۰.۰۰۰

پس از انجام ثبت مربوط به تجدید ارزیابی مانده استهلاک انباشته دارایی صفر می شود و از آن به بعد استهلاک دارایی بر اساس بهای جدید (۵۵۰ میلیون تومان) محاسبه می شود . به عنوان مثال اگر عمر مفید باقیمانده دارایی ۱۰ سال باشد . در این صورت هزینه استهلاک دارایی با استفاده از روش خط مستقیم برابر است با :

دفتر روزنامه عمومی
تاریخ شرح بدهکار بستانکار
هزینه استهلاک (۵۵=۵۵۰/۱۰) ۵۵
استهلاک انباشته دارایی ۵۵

پس از اندازه گیری در طول سالهای بعد هزینه استهلاک دارایی بر مبنای جدید و به میزان ۵۵ میلیون تومان اندازه گیری و ثبت خواهد شد . حساب مازاد تجدید ارزیابی نیز به موازات استفاده از دارایی به حساب سود و زیان انباشته دوره منظور می شود . در این مثال مبلغ مازاد تجدید ارزیابی در طی عمر مفید دارایی هر سال به صورت زیر تعدیل خواهد شد :

دفتر روزنامه عمومی
تاریخ شرح بدهکار بستانکار
مازاد تجدید ارزیابی (۱۰۰/۱۰) ۱۰
سود و زیان انباشته دارایی ۱۰
دیدگاه نوشته شده توسط سیما عباسی در تیر ۱۶, ۱۳۹۴ ساعت ۵:۱۸ ق.ظ

مطالب بسیار مفدی بود ممنون

*