بهترین آموزش ها

اکسل | حسابداری

آشنایی با صورتحسابها در حسابداری
نوشته شده در : خرداد ۲۴, ۱۳۹۴
دسته : حسابداری

حسابداری دانشی است که با باکارگیری آن اطلاعات مربوط به معاملات و عملیات مالی و رویدادهای که دارای اثر مالی بر یک موسسه است جمع آوری . تجزیه و تحلیل اندازه گیری . ثبت . طبقه بندی . تجمیع و تخلیص و گزارش می شود .
به تلخیص و گزارش دقت نمایید : باید بدانیم که اطلاعات مالی در قالب سه صورتحساب زیر تلخیص و گزارش می شوند :

 • سود و زیان
 • صورتحساب سرمایه
 • ترازنامه
صورتحساب سود و زیان چیست ؟

صورت سود و زیان یک صورت مالی است که در آن درآمدها و هزینه های یک موسسه طی یک دوره زمانی معین . خلاصه و بایکدیگر مقابله می شود و به رقم سود یا زیان خالص دوره می انجامد . حسابی را که معمولا در جهت تسهیل کار برای سود و یا زیان استفاده می شود معرفی کنیم و آن خلاصه سود و زیان است که مانده حسابهای در آمد و هزینه را به آن انتقال می دهند و سپس از مانده گیری سود و زیان مشخص می شود .

صورتحساب سرمایه چیست ؟

صورتحساب سرمایه تغییرات در سرمایه اول دوره را نشان می دهد که در نهایت به سرمایه پایان دوره ختم میشود ما در صورتحساب سرمایه . سرمایه اول دوره را با سرمایه گذاریهای مجدد جمع کرده به اضافه سود خالص دوره یا با (کسر زیان دوره ) و کسر برداشت طی دوره به سرمایه پایان دوره می رسیم .

ترازنامه (بیلان) چیست ؟

ترازنامه صورت وضعیت مالی یک موسسه در یک تاریخ معین و مشخص است که در آن داراییها . بدهیها و سرمایه یک موسسه منعکس می شود . دقت کنید که ترازنامه در یک تاریخ معین وضعیت داراییها و بدهیها و سرمایه را مشخص می کند نه اینکه طی دوره بلکه در یک زمان و مشخص معمولا پایان دوره می گوید وضعیت ما چگونه است به هر حال ترازنامه دارای بخشهای ذیل است :

 • سرفصل
 • داراییها
 • بدهیها
 • سرمایه
 • تراز
در تهیه رعایت نکات الزامی می باشد
 • در سر فصل باید اولا نام موسسه ذکر شود .
 • نام گزارش که ترازنامه است عنوان شود .
 • تاریخ مشخص شود .

 • در بخش داراییها : باید داراییها به ترتیب قابلیت تبدیل انها به وجه نقد مرتب شود .
 • در بخش بدهیها : حسابهای بدهی باید به ترتیب سررسید پرداخت مرتب شوند .
 • در بخش سرمایه : مبلغ سرمایه پایان دوره باید نشان داده شود .
دیدگاهی برای این پست وجود ندارد. شما اولین نفر باشید .

*