بهترین آموزش ها

اکسل | حسابداری

آموزش فرمول نویسی در اکسل
عنوان پست : آرگومان چیست ؟
نوشته شده در : خرداد ۱۴, ۱۳۹۴

در پست هاس قبلی گفته شد که همه تابع ها از یک جفت پرانتز استفاده می کنند . اطلاعات درون پرانتزها آرگومان های (Arguments) تابع هستند . تابع ها به شکل های متفاوتی از آرگومان ها استفاده می کنند . یک تابع ممکن است

آرگومان چیست ؟

در پست هاس قبلی گفته شد که همه تابع ها از یک جفت پرانتز استفاده می کنند . اطلاعات درون پرانتزها آرگومان های (Arguments) تابع هستند . تابع ها به شکل های متفاوتی از آرگومان ها استفاده می کنند . یک تابع ممکن است :

  • – از هیچ آرگومانی استفاده نکند .
  • تعداد ثابتی آرگومان داشته باشد .
  • تعداد متغیری آرگومان داشته باشد .
  • دارای آرگومان های دلخواه باشد .

برای مثال تابع RAND که یک عدد تصادفی بین صفر و یک بر می گرداند از آرگومان استفاده نمی کند . حتی اگر یک تابع از آرگومان استفاده نکند . باز هم باید پرانتزهای آن را وارد کنید مانند این :

RAND()

اگر یک تابع از بیش از یک آرگومان استفاده کند . برای جدا کردن آرگومان ها از ویرگول استفاده می شود . برای مثال تابع LARGE که n امین مقدار بزرگ درون یک بازه را بر می گرداند از دو آرگومان استفاده می کند . اولین آرگومان برای بازه است . دومین آرگومان نشان دهنده مقدار n است . فرمول زیر سومین مقدار بزرگ درون بازه A1:A100 را بر می گرداند .

LARGE(A1:A100,3)

استفاده از نام ها به عنوان آرگومان

همان طور که دیدید . توابع می توانند از ارجاع های خانه یا بازه برای آرگومان های خود استفاده کنند . وقتی اکسل فرمول را محاسبه می کند از محتویات کنونی خانه یا بازه برای انجام محاسبه استفاده می کند . به عنوان مثال تابع SUM جمع آرگومان های خود را بر می گرداند . برای محاسبه جمع مقادیر در A1:A20 می توانید از این فرمول استفاده کنید :

SUM(A1:A20)

اگر نامی برای A1:A20 تعریف کرده باشید (مانند Sales) می توانید از نام آن به جای ارجاع استفاده کنید :

SUM(Sales)

آرگومان های تمام ستون یا تمام ردیف

در بعضی از موارد استفاده از یک ستون یا ردیف کامل به عنوان آرگومان لازم است . برای مثال فرمول بعدی همه مقادیر در ستون B را جمع می زند .

SUM(B:B)

استفاده از ارجاع تمام ستون یا تمام ردیف وقتی مفید است که بازه مورد نظر امکان تغییر داشته باشد . برای مثال ممکن است مقادیر فروش بیشتری را اضافه کنید . اگر کل ستون یا ردیف را برای آرگومان استفاده می کنید اطمینان حاصل کنید که این ردیف یا ستون حاوی اطلاعات نامربوط به محاسبه نیست .

استفاده از مقادیر مستقیم به عنوان آرگومان

یک آرگومان مستقیم متن یا مقداری است به به صورت مستقیم وارد می کنید . به عنوان مثال تابع SQRT که جذر یک عدد را حساب می کند . یا آرگومان دریافت می کند . در مثال بعدی از یک مقدار مستقیم به عنوان آرگومان تابع استفاده می کند :

SQRT(225)

استفاده از توابع دیگر به عنوان آرگومان

به دلیل این که اکسل می تواند عبارت ها را به عنوان آرگومان استفاده کند . نباید تعجب کنید که می توانید از توابعی درون این عبارت ها استفاده نمایید . نوشتن فرمول های دارای تابع درون یک تابع دیگر بعضی وقت ها با نام تودرتو کردن توابع شناخته می شود . اکسل ابتدا عبارت داخلی تر را حساب کرده و سپس به سمت بیرون حرکت می کند . در این جا مثالی از یک تابع تودرتو را می بینید :

SIN(RADIANS(B9))

تابع Radians مقدار زاویه بر حسب درجه را به زاویه برحسب رادیان تبدیل می کند . اگر خانه ی B9حاوی یک زاویه برحسب درجه باشد . تابع Radians آن را به یک رادیان تبدیل کرده تا تابع SINبتواند سینوس زاویه را حساب کند . یک فرمول می تواند حاوی حداکثر ۶۴ سطح از توابع تودرتو باشد که احتمالا هیچ وقت نمی توانید به این حد برسید .

آرایه ها به عنوان آرگومان

یک تابع می تواند از یک آرایه به عنوان آرگومان استفاده کند . یک آرایه (Array)یک سری مقدار است که با ویرگول از یکدیگر جدا شده و درون براکت های مربعی قرار می گیرند . این فرمول از تابع QRاستفاده می کند که در آن از یک آرایه به عنوان آرگومان استفاده شده است . اگر خانه A1 حاوی یکی از مقادیر ۱ . ۳ . ۵ باشد فرمول مقدار TRUE را بر می گرداند .

دیدگاهی برای این پست وجود ندارد. شما اولین نفر باشید .

*